Regeren in Nederland

Auteur:J. W. van Deth

  • Nederlands
  • 332 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2006
  • Samenvatting

    “De Nederlandse politiek is in de afgelopen jaren duidelijk veranderd. De opkomst van nieuwe partijen, de discussies over het integratiebeleid, de invoering van dualisme in gemeenten, de debatten over waarden en normen en het Nederlandse a€?neea€™ tegen de Europese Grondwet zijn slechts enkele manifestaties van veranderingen die het politieke stelsel ingrijpend beA?nvloeden. Deze veranderingen vinden plaats binnen het kader van de Nederlandse staat, die is ontstaan in de zestiende en zeventiende eeuw, maar elementen bevat die nog ouder zijn.Regeren in Nederland geeft een up-to-date-overzicht van de Nederlandse politiek-bestuurlijke verhoudingen. Het boek presenteert de hoofdlijnen van het bestel in historisch en vergelijkend perspectief. Door vergelijkingen met landen als Duitsland, BelgiA«, Groot-BrittanniA« en de Verenigde Staten komen de bijzondere kenmerken van de Nederlandse politiek duidelijk tot hun recht. Regeren in Nederland biedt informatie op basis van een aantal centrale vragen en themaa€™s. Deze omvatten de constitutionele monarchie, de parlementaire democratie, de gedecentraliseerde eenheidsstaat, de representatieve democratie, de democratische rechtsstaat, de verzorgingsstaat en de positie van Nederland in Europa en de wereld. Daarbij staat de werking van het stelsel voorop. Aan welke spelregels moeten politici, burgers en belangengroepen zich houden? Wat doen de verschillende organen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe lost men soortgelijke problemen in andere landen op? Welke veranderingen staan ons nog te wachten? Wie geA?nteresseerd is in het antwoord op deze vragen en meer wil weten over ons politieke bestel, treft in Regeren in Nederland een schat aan informatie, die bovendien uiterst leesbaar en overzichtelijk wordt gepresenteerd.Over de auteursProf.dr. Jan W. van Deth is verbonden aan de Universiteit Mannheim.Dr. Jan C.P.M. Vis is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.”