Regeltechniek voor HTO + CD-ROM / druk 2

Auteur:J.J. Schrage

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 2005
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt de fundamenten van de regeltechniek op HTO-niveau. De theorie wordt toegepast op vele praktische situaties. Daarbij staat het verkrijgen van inzicht voorop. Voor de theoretische basis is gekozen voor het s-domein en het frequentiedomein. De indeling van het boek is zodanig, dat kan worden gekozen voor een van deze domeinen, of voor beide. Dat maakt het boek geschikt voor nagenoeg alle studierichtingen. De opgenomen voorbeelden zijn rechtstreeks uit de regeltechnische praktijk, hoewel voor de eenvoud ook wel wordt uitgegaan van een mathematisch model. Het meten aan een proces en het komen tot zo’n model behoort echter uitdrukkelijk tot de leerstof. Simulaties worden gebruikt en meer geapprecieerd dan uitgebreide berekeningen.