Reformatie

Reformatie


Auteur:Diarmaid MacCulloch

  • Nederlands
  • 832 pagina’s
  • Spectrum
  • september 2005
  • Samenvatting

    lt;pgt;Monumentaal werk over een beslissend tijdperklt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;In een tijd dat mannen en vrouwen bereid waren te moorden en vermoord te worden voor hun lt;/pgt;lt;pgt;geloof, splijtte de Reformatie de westerse wereld uiteen. Verwelkomd als het definitieve verslag van lt;/pgt;lt;pgt;de belangrijke gebeurtenissen waarmee dit alles gepaard ging, wekt MacCullochs relaas de religieuze lt;/pgt;lt;pgt;strijdtonelen van priesters, monarchen, geleerden en staatslieden op briljante wijze tot leven, van de lt;/pgt;lt;pgt;ijverige Luther tot de radicale Ignatius van Loyola, van de ambitieuze Philips II tot de veelschrijver lt;/pgt;lt;pgt;Calvijn, van de geleerde Anna Maria van Schurman tot de nuchtere Erasmus.lt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;Heel ingenieus weet de auteur de elkaar tegenstrevende bewegingen van Reformatie en lt;/pgt;lt;pgt;Contrareformatie in zijn boek dooreen te weven wervelingen die zich wijd over Europa uitstrekken, lt;/pgt;lt;pgt;en zelfs tot aan de Nieuwe wereld reiken. MacCulloch laat zien welke enorme gevolgen deze lt;/pgt;lt;pgt;omwentelingen hadden voor het leven van alledag: de ideeamp;#235;n die mensen hadden over liefde, seks, lt;/pgt;lt;pgt;dood en het bovennatuurlijke, werden helemaal ondersteboven gekeerd en de moderne tijd kreeg lt;/pgt;lt;pgt;vorm. Een auteursbezoek is voorzien, met presentaties in het Heyendaal Instituut Nijmegen, op een lt;/pgt;lt;pgt;dag onder de noemer apos;Religious Tolerance – From the Reformation to Contemporary Cultureapos;, en aan lt;/pgt;lt;pgt;de Rijkuniversiteit Utrecht op een dag met als thema de reformatie in de Nederlanden.lt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;Diarmaid MacCulloch is een gerenommeerd Brits historicus met verscheidene functies, waaronder lt;/pgt;lt;pgt;die van hoogleraar kerkgeschiedenis aan Oxford University. Hij schreef vele boeken en nam vrijwel lt;/pgt;lt;pgt;evenzovele prijzen in ontvangst, ondermeer de Whitbread Biography Prize voor Thomas Cranmer: A lt;/pgt;lt;pgt;Life (1969) en meest recentelijk nog de Wolfson Prize for History 2004 en de British Academy Book lt;/pgt;lt;pgt;Award, beide voor Reformatie.lt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;De pers over Reformation:lt;/pgt;lt;pgt;apos;Een meesterwerk van leesbare geschiedschrijving het beste boek dat ooit op dit gebied lt;/pgt;lt;pgt;geschreven werd.apos;lt;/pgt;lt;pgt;Guardianlt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;apos;Hij laat zien dat de Reformatie veel meer inhield dan religie en politiek. Het ging over wat voor lt;/pgt;lt;pgt;klokgelui je hoorde en of je buren in de gaten hadden wat je aan het lezen was, over hoe je je tot je lt;/pgt;lt;pgt;gezin verhield adembenemend.apos;lt;/pgt;lt;pgt;Daily Telegraphlt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;apos;Een grootste schildering van een cultuurschok een prachtig boek MacCulloch heeft een lt;/pgt;lt;pgt;formidabele bijdrage geleverd aan de kennis van de Reformatie.apos;lt;/pgt;lt;pgt;Trouwlt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;apos; helder, levendig, vaak amusant en voor leken.apos;lt;/pgt;lt;pgt;NRC Handelsbladlt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;