Reflecteren de basis / druk 1

Reflecteren de basis / druk 1


Auteur:Mirjam Groen

  • Nederlands
  • 146 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2006
  • Samenvatting

    Reflectie is een veel gehanteerde vorm van leren in het beroepsonderwijs, maar tegelijk ook een competentie die studenten zich aan moeten leren. Reflecteren is met name voor beginnende studenten een vrij abstracte aangelegenheid. Dit boek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe je jezelf ontwikkelt van een persoon die niet bekend is met reflectie, tot een persoon die begint met en vaardig wordt in reflecteren: op weg naar bewust en bekwaam handelen. Reflecteren: de basis traint de student in eerste instantie te reflecteren op alledaagse situaties. Dit vormt een fundament om te kunnen reflecteren op toekomstige beroepssituaties. Het boek sluit aan bij de generieke bachelor competenties.De auteur geeft in dit boek de theoretische achtergrondinformatie, maar vooral hele praktische handvatten. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden van good en bad practice en verduidelijkt aan de hand van voorbeeldcasussen. Studenten krijgen bovendien een stappenplan voorgelegd. In combinatie met een foutenanalyse en opdrachten voor zelfstudie kunnen ze hiermee hun vaardigheden oefenen.Reflecteren: de basis is specifiek bedoeld voor beginnende studenten aan een beroepsopleiding en voor beroepsbeoefenaren in relatiegerichte beroepen die (nog) niet getraind zijn in reflectie op hun handelen.