Rechtspraak is mensenwerk EBOOK

Rechtspraak is mensenwerk


Auteur:Michiel Van Kleef

  • Nederlands
  • Athenaeum-Polak & Van Gennep
  • oktober 2011
  • EPUB met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    Nederland telt meer dan tweeduizend rechters: mannen envrouwen die dagelijks rechtspreken. Hun vonnissen zijn vooreen belangrijk deel gebaseerd op de objectieve regels vanhet recht, maar ook persoonlijke afwegingen spelen een rol.Dat maakt rechtspraak tot mensenwerk. En mensen makenfouten.De Schiedammer parkmoord, de Deventer moordzaak, Luciade B.: voorbeelden van zaken waarbij rechters beslissingennamen die de rechterlijke macht de afgelopen jaren in opspraakbrachten. De omstreden verlofverlening aan tbs’ers,de tijdelijke vrijlating van Saban B. en de wraking van rechtersin het proces-Wilders droegen daar recentelijk ook aanbij. Dit soort zaken bepaalt vaak ons beeld van de rechter.Maar strafzaken vormen maar een zeer klein deel van hunwerk. Wat doen al die rechters precies? En waarom wordtiemand rechter? Wat zijn het voor mensen? Hoe zwaar ishun werk? Liggen ze wel eens wakker van een vonnis? En hoevoorkom je dat je afgestompt raakt als je dag in dag uit metmisdaad en misstanden wordt geconfronteerd?Een boek over beeldvorming en cliches, over frustraties enteleurstellingen. Maar ook over passie en plezier, want rechtspraakis mensenwerk.