Rechtspraak in Roermond

Rechtspraak in Roermond

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Verloren b.v.
  • juni 2013
  • Samenvatting

    Vanaf de vestiging van de Soevereine Raad in 1580 tot aan de opheffing van het arrondissement Roermond per 31 december 2012 is Roermond een belangrijk zelfstandig centrum van rechtspraak geweest. Meer dan 200 jaar lang sprak de Soevereine Raad, ook aangeduid als Hof van Gelre, in hoogste instantie recht binnen het tot de Zuidelijke Nederlanden behorende Overkwartier van Roermond. Eind 1795 werd Roermond de vestigingsplaats van een moderne rechtbank, gebaseerd op de principes van de scheiding der machten. Na het vertrek van de Fransen, begin 1814, werkte de rechtbank achtereenvolgens onder Geallieerd, Groot-Nederlands, Belgisch, Nederlands/Duitse Bond en uiteindelijk in 1867 volledig Nederlands gezag. Dit boek behandelt chronologisch en thematisch belangrijk aspecten van de rechtspraak uit de periode 1580-2012. Het bevat tevens biografieen van presidenten en andere markante figuren die in de loop der tijd aan de Roermondse arrondissementsrechtbank en haar voorlopers verbonden zijn geweest.