Rechtshandeling en overeenkomst

Rechtshandeling en overeenkomst


Auteur:Jac. Hijma

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) overeenkomst. Na een algemene inleiding worden de volgende thema’s gepresenteerd: – de totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon; – de nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen; – de rechtsgevolgen van de overeenkomst, zowel tussen partijen als ten opzichte van eventuele derden. Deze zevende druk is een volledig geactualiseerde bewerking, waarin de wetswijzigingen, de jurisprudentie en de literatuur van de afgelopen drie jaren zijn verwerkt.