Rechten en wetten in de bouw

Rechten en wetten in de bouw


Auteur:Henk van der Wal

  • Nederlands
  • 198 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Rechten en Wetten in de bouw geeft inzicht in de relevante wet- en regelgeving die van belang is voor (toekomstige) beroepsbeoefenaren in de bouwwereld. De kracht van het boek is dat in hoofdlijnen wordt ingegaan op zowel bestuursrechtelijke- als privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Het boek wordt gepresenteerd in een beknopte en duidelijk leesbare vorm. Wetgeving wordt, waar nodig, verduidelijkt door tekeningen en schematische weergaven. Elk hoofdstuk begint met een casus die de kern van dat hoofdstuk raakt en sluit af met praktijkgerichte vragen, opgaven en opdrachten.Rechten en Wetten in de bouw is bestemd voor studenten van de opleidingen bouwkunde, de kader- en ondernemingsopleiding in het bouwbedrijf, opleidingen tot bouwkundig opzichter en bouwkundig tekenaar en voor opleidingen tot ambtenaar op de afdeling bouw- en woningtoezicht van een gemeente. Daarnaast is het een handig naslagwerk voor architecten, projectontwikkelaars en aannemers.In deze 17e druk zijn hoofdstukken 2 en 3 aangepast aan de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het nieuwe bouwbesluit 2012.