Recht voor professionals in de zorg

Auteur:F.J.A. Beumer

  • Nederlands
  • 251 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Recht voor professionals in de zorg geeft professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg de juridische kennis en vaardigheid die nodig is om hun vak uit te oefenen. Het boek heeft een focus op de beroepspraktijk. Daarom is het voorzien van een ruim geschakeerde casuistiek. Het boek heeft globaal dezelfde opzet als zijn voorganger Recht voor verpleegkundigen. Begonnen wordt met een kennismaking met het Nederlandse rechtssysteem. Die achtergrondkennis geeft de kennismaking met het Gezondheidsrecht, het belangrijkste deel van het boek, meer relief. Bij de keuze van de te behandelen onderwerpen geldt dat afgezien is van theoretische reflecties. Steeds gaat het om zaken waarmee beroepsbeoefenaren in de zorg in de praktijk regelmatig worden geconfronteerd. Die praktische insteek heeft tot gevolg dat de inhoud van het boek goed kan aansluiten bij de ervaringen van studenten opgedaan tijden coassistentschappen en/of stages. In die zin is het boek ook als naslagwerk voor studenten goed bruikbaar.Een tweetal hoofdstukken respectievelijk over het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht besluiten het boek. Dat zijn terreinen waarmee professionals in de zorg via hun patienten veel worden geconfronteerd. Terreinen bovendien waarmee ze ook als werknemer of werkgever zelf te maken hebben.