Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional 2012-2013

Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional 2012-2013


Auteur:Marianne Verhage-Van Kooten

  • Nederlands
  • 756 pagina’s
  • Academic Service
  • mei 2012
  • Samenvatting

    In Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional wordt het huidig geldende recht uitgelegd voor de hbo-student van vandaag die zich voorbereidt om zorg- of welzijnsprofessional te worden. Beroepsprofielen zijn bepalend geweest voor wat wel of niet in deze bundel aangeboden wordt.Het boek bestaat uit vijf delen. Deze zijn zowel afzonderlijk als in samenhang te gebruiken. Naarmate de student zijn opleiding vordert, zal het pendelen tussen de verschillende delen belangrijker worden. Ieder deel is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave.De indeling is als volgt.DEEL 1 de basisstructuur van het recht en de ‘methodiek van casus oplossen’.DEEL 2 theorie, casuistiek en rechtsregels geordend naar de levensfase van clienten/patienten: de (on)geborene, het kind/de jongere, de volwassene, de zelfstandig wonende oudere, de stervende en de overledene.DEEL 3 clienten/patienten van een bepaalde doelgroep: de gedwongen geholpen client/patient, de gedwongen opgenomen patient, de gehandicapte, de delinquent en de vreemdeling.DEEL 4 de professional werkend in een zorg- en welzijnsinstelling.DEEL 5 de professional functionerend in de cirkel van client, instelling, samenleving en overheid.Bij DEEL 2 en 3 is in ieder hoofdstuk een overzicht van geraadpleegde rechtsbronnen en verwijzingen naar andere delen in het boek te vinden. In de hoofdstukken wordt steeds naar rechtsregels verwezen. Ook een uitgebreid trefwoordenregister ontbreekt niet. Via de webpagina bij het boek op www.academicservice.nl is bovendien een overzicht van literatuur en internetadressen beschikbaar.De student kan zowel met voorgeschreven studieopdrachten als met eigen leervragen tot verdieping van de materie komen. Met dit boek zijn studenten met diverse leerstijlen in staat om tot een beginnend beroepsbeoefenaar uit te groeien. Ook voor de professional blijft deze uitgave een belangrijk en verantwoord naslagwerk.Online materiaal beschikbaar