Recht en samenleving in verandering

Auteur:R.J.S. Schwitters

  • Nederlands
  • 305 pagina’s
  • Kluwer
  • maart 2008
  • Samenvatting

    Deze inleiding in de rechtssociologie geeft inzicht in de wijze waarop het recht verbonden is met maatschappelijke ontwikkelingen alsmede in de werkelijke invloed van het recht op het menselijk handelen.Bij de presentatie van de sociologische benadering van het recht ligt de nadruk niet zozeer op abstract theoretische of methodologische problemen. Aan de hand van thema’s als de rechtsstaat, de verzorgingsstaat, de positie van nieuwkomers in de samenleving, euthanasie en risicoaansprakelijkheid wordt de lezer vertrouwd gemaakt met deze benadering.