Raven

Raven


Auteur:Klaas van der Kamp

  • Nederlands
  • Adveniat Geloofseducatie B.V.
  • april 2014
  • Samenvatting

    Noach die vanuit de ark een raaf als verkenner uitstuurt. Elia die bij de rivier Krith zich verborgen houdt en gevoed wordt door de raven. Jezus die wijst naar de vogels als voorbeeld van Gods zorg voor zijn schepselen…Raven is bedoeld voor mensen die spiritualiteit en religiositeit willen verbinden met oecumene en met de wereld van vandaag. De auteur laat zien hoe originele invalshoeken nieuw licht kunnen werpen op klassieke kerkelijke thema’s van bijbel en theologie.De mogelijkheden voor religie en spiritualiteit in Nederland zijn groter dan mensen vaak denken. “Je spreekt mensen niet meer aan op hun zuil, maar op hun levenssituatie. Dat vraagt om een benadering vanuit een werksoort van de kerk per doelgroep, ongeacht de confessionele achtergrond”, zegt Van der Kamp. “Ik hoop dat de voorliggende tekst aanmoedigt om zelf nieuwe verbindingen te maken met andere geloofsgenoten en met iedereen van goede wil.”Klaas van der Kamp is algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, een samenwerkingsverband waarin de hoofdstromen van het christelijk geloof zijn vertegenwoordigd. Hij is ook voorzitter van het platform In Vrijheid Verbonden, waarin vijf wereldreligies hun maatschappelijke betrokkenheid in Nederland afstemmen. ‘Raven’ geeft een inkijkje in wat de auteur in zijn werk meemaakt.