Rapporteren In De Hulp- En Dienstverlening

Rapporteren In De Hulp- En Dienstverlening


Auteur:J. Ter Horst

  • Nederlands
  • 126 pagina’s
  • Coutinho
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Hulp- en dienstverleners moeten regelmatig rapporteren, bijvoorbeeld om de voortgang van de hulpverlening vast te leggen, om een advies uit te brengen of om voorzieningen voor een client aan te vragen. Goede hulp- en dienstverlening is gebaat bij een gedegen rapportage.’Rapporteren in de hulp- en dienstverlening’ is een praktisch boek dat het proces van rapportage praktijkgericht behandelt. Het boek gaat uitgebreid in op de soorten rapportage en op deelaspecten die in rapportages aan de orde komen. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van cases uit de dagelijkse beroepspraktijk. Opdrachten, concrete schrijfadviezen en praktische tips bieden de lezer de gelegenheid de stof te verwerken en toe te passen. Het boek is daarmee een uitstekende voorbereiding op de schrijftaak waar hulp- en dienstverleners mee te maken krijgen.’Rapporteren in de hulp- en dienstverlening’ is geschreven voor hbo-studenten social work en juridische dienstverlening. Het is tevens bovendien zeer bruikbaar voor professionals in de hulp- en dienstverlening.