Rapportage

Auteur:W. Regouin

  • Nederlands
  • 146 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2004
  • Samenvatting

    Rapportage in de zorg, hulp- en dienstverlening is een belangrijke vorm van communi-catie tussen functionarissen. In een professionele context wordt doelgericht informatie uitgewisseld over personen: clienten van organisaties die zorg, hulp of diensten verlenen of hierin een bemiddelende en adviserende rol vervullen.Rapporteren is een kunde die geleerd kan worden. Dit boek is gericht op de rapporteur en het op professionele wijze (leren) rapporteren. De auteurs hanteren het uitgangspunt dat rapporteren een vorm van communicatie is, met dimensies als:- communicatieve aspecten: waarnemen en correcte weergave daarvan, onderscheid maken tussen feiten, interpretaties en meningen, werkrelaties kunnen hanteren;- methodische aspecten: eigen beroepsuitoefening, verzamelen, selecteren, verwerken en het beoordelen van informatie, overleg-, schrijf- en rapportagevaardigheden;- beroepsethische en juridische aspecten: respect voor en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van clienten, beroepsgeheim en vragen rond toestemming, zwijgplicht, macht.De twee vorige edities van het boek hebben jarenlang in een behoefte voorzien.De gewijzigde wet- en regelgeving rondom de zorg, hulp- en dienstverlening en de toenemende automatisering in het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens stellen aan rapportage meer en andere eisen dan voorheen. Alles bijeen voldoende reden om het boek te actualiseren en de praktijk van rapportage meer prominent in beeld te brengen.