Rapport Van De Club Van Rome

Rapport Van De Club Van Rome


Auteur:Dennis Meadows

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Uitgeverij het Spectrum
  • april 2011
  • Samenvatting

    Een groep particulieren – geleerden en industrielen uit alle delen van de wereld – gaf in 1970 de opdracht aan de vakgroep systeemdynamica van het Massachusetts Institute of Technology (Boston) een studie te maken van de trends en wisselwerkingen van voor de samenleving bedreigende factoren. Het resultaat was Grenzen aan de groei, opgesteld onder leiding van Dennis Meadows.Het rapport beschreef onze vooruitzichten indien de groei van de wereldbevolking en van de economie onbelemmerd zou doorgaan. Het vestigde de aandacht op de eindigheid van onze natuurlijke hulpbronnen. Het rapport – in dertig talen vertaald en dertig miljoen exemplaren van verkocht – veroorzaakte meteen grote opschudding. Hoewel de meeste lezers de tekst interpreteerden als een onheilsvoorspelling, was er naast een waarschuwing ook een uitdaging in te vinden: het was nog mogelijk een toestand op te bouwen van ecologisch en economisch evenwicht, indien zou worden afgezien van het primaat van groei en materiele welvaart. Het rapport is weer actueel geworden door het in maart 2005 verschenen Millennium Ecosystem Assessment van de VN. Reden genoeg om Grenzen aan de groei uit 1972 nog eens grondig te bestuderen!