Rapport over rapporteren

Rapport over rapporteren


Auteur:W. Hoogland

  • Nederlands
  • 97 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2007
  • Samenvatting

    Hoe schrijf je een professioneel rapport? En hoe maak je een heldere website? Rapport over rapporteren geeft op een gestructureerde manier antwoord op deze vragen. Door deze heldere aanpak is het boek geheel zelfstandig door te werken. Naast traditionele rapporten, zoals projectrapporten, stageverslagen en afstudeerwerken, komen ook digitale rapporten en digitale portfolio’s aan de orde.Het boek en de bijbehorende website sluiten goed aan op de moderne vormen van onderwijs, zoals projectonderwijs, probleemgestuurd onderwijs en digitale leeromgevingen. Desgewenst is een gratis demonstratie- en instructiecollege voor studenten en docenten beschikbaar. Hoe bouw je een professionele website?Word-sjablonen voor werkstukken in het Nederlands, Engels en Duits.Voorbeeldrapporten, oefeningen en een algoritme voor de spelling van werkwoordsvormen en nuttige links.Diverse voorbeelden van digitale portfolio’s, websites voor projecten, (buitenlandse) stages en afstuderen.