Radio-bouwboek

Radio-bouwboek


Auteur:B. Kainka

  • Nederlands
  • 232 pagina’s
  • Elektor International Media BV
  • juli 2006
  • Samenvatting

    De zelfbouw van radio’s is weliswaar een oud maar daarom niet minder actueel thema. Knutselen met radio’s vormde voor generaties elektronici de eerste kennismaking met dit vakgebied. Inmiddels gebeurt dat ook op andere manieren – vooral via de computer, microprocessoren en de digitale techniek. De analoge grondslagen van de elektronica blijven daarbij echter vaak onderbelicht. De radiotechniek is bij uitstek geschikt om de elektronica te leren begrijpen, omdat u hier letterlijk aan de basis kunt beginnen. Maar de koppeling met moderne digitale technieken ligt binnen handbereik wanneer u zich met digitale radio gaat bezighouden. De hoogfrequenttechniek is een van de gebieden waar u ook nog uw eigen ideeen relatief gemakkelijk in praktische schakelingen kunt vertalen. Talloze schakelingvarianten voor specifieke taken bieden ruimte voor even talloze interessante experimenten en projecten. Op dit gebied is er veel dat niet kant-en-klaar gekocht kan worden. Detectorradio’s zonder eigen energiebron, eenvoudige buizerdontvangers met hun onmiskenbare en voor velen aangename klank, uw eerste experimenten met digitale omroep, of speciale amateurband-ontvangers – dat alles kan met relatief eenvoudige middelen worden gerealiseerd. Naast de aloude detectorontvanger zijn vooral buizenontvangers en de moderne digitale omroep DRM interessante onderwerpen – en dan vooral wanneer u een krachtige DRM-buizenontvanger bouwt. Maar ook de bouw van een audion of een eenvoudige transistorradio voor de midden- en korte golf is ongecompliceerd en kan u veel genoeglijke uren bezorgen. Ook in dit boek speelt de PC bij de afstemming van digitaal gestuurde kristaloscillatoren een doorslaggevende rol. De broncodes van de in dit boek besproken programmatuur zijn in het aanhangsel in hun geheel afgedrukt.