Rad des tijds 09 hart vd winter

Rad des tijds 09 hart vd winter


Auteur:Robert Jordan

  • Nederlands
  • 607 pagina’s
  • Luitingh-Sijthoff
  • juli 2002
  • Samenvatting

    Met Het Rad des Tijds schiep Robert Jordan een van de machtigste fantasy-verhalen van deze eeuw. In omvang, reikwijdte en ambitie is deze serie met vrijwel niets te vergelijken. Het epos heeft wereldwijd miljoenen fans.Rhand en Min zijn op de loop maar laten op vele plekken aanwijzingen achter als val voor zijn belagers. Net als vele anderen probeert Rhands raadsvrouwe, Cadsuane Sedai, te doorzien wat Rhand van plan is.In Caemlin merkt Elayne dat een troonsopvolger het niet gemakkelijk heeft als er twee andere pretendenten zijn. Bovendien stellen de Kinsvrouwen en de Windvindsters steeds meer eisen. Dan wordt ze gewaarschuwd voor een bedreiging van de noordgrens van Andor…In Gheldan zijn Faile en haar gevolg gevangen door Sevanna’s Aielkrijgers. Perijn doet wanhopige pogingen om haar te redden. Tegen zijn bevelen in gaat hij Faile achterna, vergezeld door Elyas Machera, Berelain, de Profeet en een verzameling ongeregelde troepen.In Ebou Dar arriveert de Seanchaanse prinses die wordt aangeduid als de Dochter van de Negen Manen. Ze legt een verontrustende belangstelling voor Mart aan de dag…