Publiekrecht voor de vastgoedsector / 2013-2014

Publiekrecht voor de vastgoedsector / 2013-2014


Auteur:E. Alders

  • Nederlands
  • 484 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een heel scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal bestuursrechtelijke wetten waarin de overheid – vaak via allerlei vergunningstelsels – sturing geeft aan de maatschappij. In dit boek komt het deel van het publiekrecht aan bod dat in het bijzonder van belang is voor de vastgoedsector. Naast het algemeen bestuursrecht gaat het dan met name om het ruimtelijke-ordeningsrecht en het bouwrecht, daarnaast ook milieurecht en onteigeningsrecht en voorts een groot aantal andere onderwerpen. Deze wetgeving is nogal eens aan verandering onderhevig, waardoor ook dit jaar er voor is gekozen om een bijgewerkte versie uit te brengen. Publiekrecht voor de vastgoedsector is ooit opgezet als studieboek voor de opleiding van het vak publiekrecht voor het SVMNIVO-examen. Het is daarna uitgebreid met andere onderwerpen, en er heeft een stevige verdieping plaatsgevonden met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk voor een brede lezersgroep waarin diep wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details. Daarbij is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid, waarbij de leesbaarheid en logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het ‘juridische denken’ en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden van artikelen daarin.De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht heeft geleid tot een boek dat geschikt is voor vele doelgroepen. Niet alleen studerenden, maar ook degenen die reeds werkzaam zijn in de wereld van het vastgoed en op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen op hun vakgebied, en alle anderen die behoefte hebben aan een helder naslagwerk.