Publiekrecht voor de vastgoedsector

Publiekrecht voor de vastgoedsector


Auteur:E. Alders

  • Nederlands
  • Sdu Uitgevers
  • Samenvatting

    Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een heel scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal bestuursrechtelijk wetten waarin de overheid – vaak via allerlei vergunningstelsels – sturing geeft aan de maatschappij.In dit boek komt het deel van het publiekrecht aan bod dat in het bijzonder van belang is voor de vastgoedsector. Naast het algemeen bestuursrecht gaat het dan met name om het ruimtelijke-ordeningsrecht en het bouwrecht, daarnaast ook om milieurecht en onteigeningsrecht en voorts om een groot aantal andere onderwerpen. Deze wetgeving is nogal eens aan verandering onderhevig, waardoor deze derde druk op veel plaatsen afwijkt van de tweede druk. Daarmee is de tekst weer geheel up-to-date.Alle bovengenoemde onderwerpen tot in detail bespreken in een boek van deze omvang is niet mogelijk, het doel is wel om de lezer een stevige basis te geven. Getracht is het optimum te vinden tussen volledigheid enerzijds en (te behappen) omvang anderzijds, waarbij de leesbaarheid en logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan.De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht heeft geleid tot een boek dat geschikt is voor vele doelgroepen. Niet alleen studerenden, maar ook degenen die reeds werkzaam zijn in de wereld van het vastgoed die op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen op hun vakgebied, en alle anderen die behoefte hebben aan een helder naslagwerk.