Psychotherapie

Auteur:Walter Vandereycken

 • Nederlands
 • 260 pagina’s
 • Bohn Stafleu van Loghum
 • september 2003
 • Samenvatting

  Psychotherapie: van theorie tot praktijk is een onmisbare wegwijzer in het onoverzichtelijke landschap van de moderne psychotherapie. Op heldere en toegankelijke wijze worden de meest gangbare therapiescholen besproken en voorzien van kanttekeningen. De therapiescholen worden op eenvormige wijze behandeld:

  • ontstaan en ontwikkeling: historische wortels, invloedrijke vertegenwoordigers en belangrijke evolutielijnen;
  • theorie: algemene mensvisie en opvatting (verklaring) van problemen (stoornissen);
  • therapie: praktische werkwijze en bijzondere strategieen of technieken;
  • beschouwing: een kritische doorlichting (sterke en zwakke punten) van theorie en praktijk.

  Door deze systematische aanpak krijgt de lezer handvatten om de verschillende therapierichtingen onderling te vergelijken. Het geheel is bovendien voorzien van pittige citaten en kritische noten. Kortom, Psychotherapie: van theorie tot praktijk is een handig overzichtswerk voor een ieder die zich meer dan oppervlakkig wil orienteren op het terrein van de psychotherapie.