Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers

Auteur:J.C.G. Lely

  • Nederlands
  • 164 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    “Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers omvat vele facetten. De beschreven methodiek gaat uit van een algemeen kader van hulpverlening. De verbijzondering komt voort uit de specifieke context van het vluchtelingenbestaan, dat gekenmerkt wordt door een cumulatie van problemen. De eigen kracht en competentie van zowel hulpvrager als hulpverlener vormen schakels binnen de hulpverleningsrelatie. De methodiek dient als handvat om de competentie te vergroten. Hierbij wordt een brug geslagen tussen theorie en praktisch handelen. Het boek bevat oefeningen, werkmateriaal en vragen voor zelfreflectie.Beide auteurs zijn werkzaam op De Vonk. Jeannette Lely is psychotherapeut en Diny van den Heuvel-Wellens is als psychosociaal therapeut betrokken bij methodiekontwikkeling. Beiden hebben ervaring als docent bij opleidingen binnen de gezondheidszorg. De Vonk is de afdeling van Centrum a€™45 voor de behandeling van vluchtelingen en asielzoekers. Centrum a€™45 is het landelijke centrum voor de behandeling van oorlogsgetroffenen en vervolgden en voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de psychotraumatologie. “