Psychomotoriek bij kinderen

Psychomotoriek bij kinderen


Auteur:M. Vallaey

  • Nederlands
  • 339 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • september 1997
  • Samenvatting

    De complexe relatie tussen gedrag en brein is de laatste decennia het onderwerp van uitgebreid en intensief onderzoek. Deze relatie treedt op de voorgrond bij het verwerven van cognitie en taal bij kinderen, waarbij ook emotionele en sociale factoren een rol spelen. De kennis over de (gestoorde) psychomotorische ontwikkeling van kinderen evolueert snel, met een omvangrijke literatuur tot gevolg. Dit werk biedt de lezer een heldere, overzichtelijke kijk op dit vakgebied.Het eerste deel ‘Theorie’ bevat een overzicht van de normale psychomotorische ontwikkeling van kinderen, een kennismaking met de termen van het vak en de meest voorkomende stoornissen met hun mogelijke verklaringen.Het tweede deel ‘Onderzoek’ geeft een uitgebreid overzicht van representatieve, veel gebruikte tests om een gevarieerd, verfijnd psychomotorisch onderzoek te kunnen toepassen.Het derde deel ‘Therapie’ stelt een groot aantal oefeningen voor ter remediering van de diverse psychomotorische stoornissen. Ze kunnen vrijwel alle meteen worden toegepast zonder dat aanschaf van dure en/of speciale hulpmiddelen nodig is.In deze zesde, volledig herziene uitgave is de weerslag verwerkt van actuele trends en inzichten die vanuit het wetenschappelijk onderzoek hun weg vinden naar de klinische praktijk van psychomotoriek bij kinderen.Dit boek is bestemd voor allen die te maken hebben met de normale of gestoorde ontwikkeling van kinderen, zowel in het beroepsleven als in opleidingen.Over de auteur:MICHEL VALLAEY is docent aan de paramedische afdeling van het Hoger Technisch Instituut te Brugge. GUIDO VANDROEMME is psychomotorisch therapeut aan het revalidatiecentrum ELORA te Nieuwpoort, waar vooral kinderen met leermoeilijkheden op therapie komen.