Psychologische gespreksvoering + DVD

Psychologische gespreksvoering + DVD


Auteur:G. Lang

  • Nederlands
  • 237 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • juli 2008
  • Samenvatting

    Met dit boek willen de auteurs in de eerste plaats inzicht vergroten in de psychologische theorieen die de hulpverlener houvast bieden. Het tweede doel is een overzicht te geven van het arsenaal aan concrete vaardigheden dat nodig is voor het voeren van hulpverleningsgesprekken. De auteurs leggen daarbij een duidelijk verband tussen de theorie en de toepassing via veel praktijkvoorbeelden.Na een bespreking van de algemene gezindheid tegenover de client belichten zij aspecten van de clientgerichte, de cognitief-psychologische en de sociaalleertheoretische benaderingen. Deze werken zij uit in vier rollen voor de hulpverlener: vertrouwensfiguur, mededeelzame detective, docent en coach.Deze rollen worden geplaatst in een gespreksmodel met de fasen probleemverheldering, probleemnuancering en probleembehandeling. Daarna volgen de voor iedere fase kenmerkende strategieen en vaardigheden.De tekst is voortgekomen uit vele jaren ervaring met practica en trainingen gespreksvoering voor diverse groepen studenten en professionals.Het boek is bedoeld voor allen die, al of niet in hun werk, anderen helpen, begeleiden, adviseren of coachen, dan wel daarvoor in opleiding zijn