Psychologie van de adolescentie

Psychologie van de adolescentie


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 288 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Psychologie van de adolescentieBasisboek, druk 24Dit basisboek geeft uw studenten een wetenschappelijke inleiding op de psychologie van de adolescentie en vertaalt recente onderzoeken en theorieen naar de praktijk. De uitgave bevat bijdragen van een twintigtal experts in het vakgebied en bespreekt een breed scala van onderwerpen.In de eerste hoofdstukken maakt de student kennis met drie typen theorieen over adolescentie: psychoanalytische, sociaal-culturele en cognitieve theorieen. Vervolgens besteedt het boek in opeenvolgende hoofdstukken aandacht aan de verschillende aspecten in de ontwikkeling van adolescenten, zoals de biologische, cognitieve, emotionele, morele, psychosociale en psychoseksuele ontwikkeling en de ontwikkeling van de autonomie en de identiteit. Op verschillende plaatsen in het boek wordt het probleemgedrag van jongeren beschouwd in relatie tot hun ontwikkeling als adolescent. Zo krijgen biologische oorzaken van probleemgedrag ruime aandacht. Ook geeft het boek de student een inkijkje in het onderzoek naar erfelijke componenten, de rol van het gezin en de invloed van leeftijdgenoten. Het slothoofdstuk, over hulpverlening aan adolescenten, geeft de student inzicht in mogelijke vormen van hulpverlening voor jongeren met problemen. Behalve de diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren komt hier ook de relatie tussen adolescent en hulpverlener aan de orde.Compleet en actueelDit standaardwerk over de psychologie van de adolescentie is in 2010 nog ingrijpend herzien. Daarbij zijn recente resultaten van belangrijk onderzoek en nieuwe theoretische inzichten verwerkt en vertaald naar de praktijk. De invloed van de omgeving op de ontwikkeling van de adolescent heeft bijvoorbeeld meer aandacht gekregen, evenals biologische en erfelijke factoren, sekseverschillen en culturele invloeden. Met dit basisboek hebben uw studenten dus niet alleen een compleet, maar ook een actueel naslagwerk in handen.