Psychologie Van A Tot Z

Psychologie Van A Tot Z


Auteur:Ad Bergsma

  • Nederlands
  • 373 pagina’s
  • Het Spectrum
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    De psychologie kent een groot aantal theoretische stromingen en vele toepassingsgebieden, met elk hun eigen vaktaal. In dit opzoekboek worden de belangrijkste begrippen uit de psychologie beschreven. Aan de orde komen psychische stoornissen, hersenen, therapieen, intrapsychische processen, sociale relaties, informatieverwerking, parapsychologie, persoonlijkheid, onderzoeksmethoden en alle andere studieterreinen van de psychologie.Dit opzoekboek is bedoeld voor beginnende psychologiestudenten en voor alle anderen die in psychologie geinteresseerd zijn of dit vak als onderdeel van hun studie volgen.Drs. Ad Bergsma is psycholoog en wetenschapsjournalist. Drs. Korina van Petersen is klinisch pedagoog en publicist.