Psychologie & Sociologie

Psychologie & Sociologie


Auteur:Ella Wijsman

  • Nederlands
  • 350 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Bij Psychologie & Sociologie krijg je via de zgn. Einstein Card toegang tot een tentamentraining via de website.Psychologie & Sociologie is het eerste geintegreerde studieboek over psychologie, sociale psychologie en sociologie. De combinatie van deze leerstofgebieden ligt voor de hand nu veel hbo-opleidingen minder tijd aan deze vakken kunnen besteden en zij daarom de lesstof meer geintegreerd willen aanbieden. Dankzij de duidelijke opzet, de goede leesbaarheid en de vele praktijkvoorbeelden is dit boek zeer bruikbaar voor zo’n geintegreerd aanbod aan hbo-studenten. De student wordt door de vele voorbeelden, stimulerende vragen en opdrachten in staat gesteld om het boek zelfstandig en geinspireerd door te werken. Deze vierde druk is een revisie van de derde druk. De opbouw met cases, intermezzi en eindvragen per hoofdstuk blijft onveranderd. Wel zijn er recente voorbeelden opgenomen en zijn actuele onderzoeken en informatie in de nieuwe editie verwerkt. Er is bijvoorbeeld nieuwe informatie over competentieleren, interculturele communicatie en de emotiemarkt. De hoofdstukken met (nieuwe) cases en tussen- en eindvragen zijn desgewenst ook als zelfstandige modules te gebruiken. Dit boek doet een nog nadrukkelijker beroep op het verwerven van kennis, inzicht en de vaardigheden in relatie tot het menselijk gedrag. Met Psychologie & Sociologie (voorzien van Einstein Card) kun je nu heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijbehorende website.