Psychologie En Geneeskunde

Auteur:A.A Kaptein

  • Nederlands
  • 462 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Bij het ontstaan, de behandeling en het verdere verloop van lichamelijke klachten en ziekten speelt gedrag een grote rol. Daarvoor is inmiddels een overweldigende en overtuigende hoeveelheid bewijs voorhanden. Zo kan een derde deel van de sterfte aan kanker aan gedragsfactoren worden toegeschreven en veroorzaakt roken alleen al in Nederland 23.000 vroegtijdige sterfgevallen. Inmiddels is het allang geen uitzondering meer dat bij de diagnostiek en behandeling van patienten met lichamelijke aandoeningen psychologische methoden en technieken worden toegepast.Sinds de verschijning in 1986 van de eerste druk van Behavioral medicine: psychologische behandeling van lichamelijke aandoeningen, de voorloper van deze uitgave, heeft behavioural medicine een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Zo goed als alle ziekenhuizen hebben tegenwoordig een afdeling Medische Psychologie, medici en psychologen werken steeds nauwer samen op het terrein van zowel onderzoek als patientenzorg en de Universiteit van Tilburg verzorgt inmiddels een opleiding tot medisch psycholoog. Daarbij is er in toenemende mate aandacht voor ‘public health’; ook socio-culturele en politiek-econonomische aspecten blijken van invloed op de gezondheid van de mens. Het belang van behavioural medicine wordt dus steeds meer onderkend.Dit boek behandelt de meest voorkomende lichamelijke klachten en ziekten vanuit het gezichtspunt van de behavioural medicine. Het beschrijft hoe de psychologie aan de behandeling ervan kan bijdragen. Per aandoening wordt een overzicht gegeven van symptomatologie, epidemiologie, psychologische en sociale aspecten, diagnostiek en behandeling.Psychologie en geneeskunde is geschreven voor huisartsen, psychologen die werken op het gebied van patientenzorg en onderzoek in de somatische gezondheidszorg, medisch specialisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en studenten die een opleiding voor een van deze beroepen volgen.