Psychologie / druk 1

Psychologie / druk 1


Auteur:Marc Brysbaert

  • Nederlands
  • 817 pagina’s
  • Academia
  • augustus 2006
  • Samenvatting

    Het boek behandelt in 18 hoofdstukken de wetenschappelijke psychologie. Achtereenvolgens komen aan bod: – de biologie van het gedrag en de menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, leren, taal, denken en motivatie en emotie- de levensloop, de intelligentie en de persoonlijkheid- de psychopathologie en psychotherapie, de gezondheidspsychologie, de sociale psychologie en de toegepaste psychologieAlle klassieke theorieen en onderzoekingen komen aan bod . Daarnaast worden ook de meest recente ontwikkelingen in de psychologie behandeld zoals de cognitieve neuropsychologie, de impliciete persoonlijkheidstests, de effectiviteit van psychotherapie en de laatste ontwikkelingen in de gezondheidspsychologie. Dit boek biedt een complete inleiding tot de psychologie en stelt de student en andere geinteresseerden in staat om in dit brede vakgebied de biologische, cognitieve en sociaal-culturele invalshoek te onderscheiden en nieuwe ontwikkelingen kritisch te volgen, Er wordt informatie aangeboden die onmisbaar is voor een wetenschappelijk verantwoorde toepassing van de psychologie in de verschillende vakgebieden waar universiteiten en hogescholen mensen voor opleiden.Dit boek onderscheidt zich door de veelvuldige opname van gegevens en onderzoeksresultaten uit Nederland en Belgie. Studenten vinden in dit boek recente onderzoekingen over kinderopvang, gezinssamenstelling, seksualiteit, rookgedrag, prevalentie van mentale stoornissen, verkeersongevallen, enz. in Nederland en Vlaanderen.DIDACTISCHDe auteur en zijn adviseurs hebben zich samen met de uitgever ingespannen om de opbouw en vormgeving van dit boek didactisch te optimaliseren. De opmaak is aantrekkelijk en functioneel en het boek bevat, naast interessante gevalsstudie, talloze bruikbare schema’s en illustraties. Behalve de gebruikelijke samenvatting treft de lezer na elk hoofdstuk een lijst met kernbegrippen aan. Dit boek zal ‘zin’ doen krijgen om psychologie te studeren.Bij het handboek hoort ook een oefenboek waarmee studenten zelf hun vooruitgang of kennis kunnen testen. Dit is tevens een uitstekende voorbereiding op de tentamens en examens. Het oefenboek bevat voor elk hoofdstuk vragen over de hoofdlijnen, invuloefeningen, vragen over de kernbegrippen, twee meerkeuzetoetsen en een aantal vragen voor kritische analyse. Ook de antwoorden op deze vragen staan in dit oefenboek (samen met de pagina in het boek, waar dit onderwerp behandeld wordt). Ook voor docenten is dit een bruikbare ondersteuning. Op onze website www.webstudenten.be staan links naar aanvullende en actuele sites, die voor iedereen toegankelijk zijn.