Psychologie

Psychologie


Auteur:Philip G. Zimbardo

  • Nederlands
  • 664 pagina’s
  • Pearson Education
  • april 2005
  • Samenvatting

    Hoe zitten mensen in elkaar, waarom doen ze wat ze doen en waar ligt de grens tussen normaal en abnormaal? Dit zijn een paar van de vragen die in deze inleiding in de psychologie aan de orde komen. De student maakt kennis met de kernconcepten van de psychologie, de klassieke studies en recente ontwikkelingen. Deze geactualiseerde editie sluit nog beter aan op het referentiekader van de Nederlandse en Vlaamse student. Kenmerken van dit boek: Studeren met kernvragen en kernconcepten Elk hoofdstuk draait om kernvragen die de student helpen te anticiperen op de belangrijkste stof in de paragraaf: het kernconcept. Het kernconcept levert een kort antwoord op de kernvraag en is het centrale idee waaromheen de tekst is georganiseerd. Psychologie in de praktijk Psychologie is sterk gerelateerd aan onderwerpen uit de actualiteit en het leven van alledag. Deze relatie wordt gelegd in verschillende soorten praktijkkaders die de stof tot leven brengen. Verbindingen Psychologie is een web van verbonden ideeen: een belangrijk onderwerp uit het ene hoofdstuk heeft vaak te maken met onderwerpen in andere hoofdstukken. De verbindingen worden telkens aangegeven met een pijl en zijn voorzien van een korte uitleg. Termen in de marge/verklarende woordenlijst De belangrijkste termen zijn vetgedrukt; hun omschrijving staat in de kantlijn ernaast. Samenvatting De samenvattingen geven een beknopt overzicht van het hoofdstuk. Videos Bij bepaalde theorie wordt verwezen naar videos, die je kunt vinden op de bij dit boek behorende digitale leeromgeving.