Psychiatrie

Psychiatrie


Auteur:J.S. Reedijk

  • Nederlands
  • 423 pagina’s
  • Reed Business
  • augustus 1996
  • Samenvatting

    Aan de hand van voorbeelden en verhalen wordt in Psychiatrie duidelijk gemaakt hoe psychische problemen kunnen ontstaan en hoe de weg naar herstel gevonden kan worden.Tevens beoogt de auteur met dit boek begrip te wekken voor mensen die aan psychische problemen lijden. Het boek geeft een beschrijving van de psychiatrie, waarbij de aandacht vooral op het gevoelsmatige aspect van het vak is gericht.Voor de achtste druk is de tekst op een aantal punten herzien en aangevuld, waarbij nog meer de nadruk wordt gelegd op de invloed van angst op het ontstaan van psychische problemen. De hoofdstukken over dissociatieve stoornissen, aanpassingsstoornissen, psychosomatische problemen en schizofrenie zijn aangepast aan de laatste inzichten. Waar nodig zijn begrippen uit het classificatiesysteem DSM-III-R vervangen door het nieuwere DSM-IV. Verder is ingegaan op de consequenties die de invoering van de wet BOPZ voor de psychiatrische hulpverlening heeft.Omdat zeer veel termen en begrippen aan de orde komen, is Psychiatrie<./I> geschikt voor mensen die een opleiding volgen voor een functie binnen de gezondheidszorg. Het is echter ook leesbaar voor mensen die iets over de psychiatrische behandelingsmethoden en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg te weten willen komen.De auteur heeft als psychiater ruime ervaring op het gebied van de ambulante en de klinische psychiatrie.