Psychiatrie

Psychiatrie


Auteur:Walter Vandereycken

  • Nederlands
  • 283 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 2011
  • Samenvatting

    ‘Psychiatrie,van diagnose tot behandeling’ geeft een overzicht van de moderne psychiatrie in al haar facetten. In het eerste deel beschrijven de auteurs de wetenschappelijke principes en methoden van de psychiatrie. Daarbij schenken zij op evenwichtige wijze aandacht aan de biologische, psychologische en sociale invalshoeken die in de psychiatrie relevant zijn. In het tweede deel bespreken zij de voornaamste psychiatrische stoornissen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld komen telkens de kenmerken, de verklaring, de behandeling en het verloop van de stoornis aan bod.Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een snelle en bevattelijke manier kennis wil maken met de moderne psychiatrie: studenten maar ook geA?nteresseerde leken, mensen met psychiatrische problemen of hun directe omgeving, en verder allen die beroepshalve met de wereld van de psychiatrie worden geconfronteerd. Dit kunnen hulpverleners, welzijnswerkers en personeelsfunctionarissen zijn, maar ook mensen werkzaam bij justitie en politie of in het onderwijs. Het boek is in heldere taal geschreven en voorzien van duidelijke verklaringen van de belangrijkste psychiatrische vaktermen.In deze derde editie hebben de auteurs de tekst op verschillende punten geactualiseerd. In het bijzonder zijn enkele recente ontwikkelingen in de behandeling van psychische problemen opgenomen. Tevens is de literatuurlijst aan gepast en zijn relevante Nederlandstalige websites opgenomen