Psychiatrie

Psychiatrie


Auteur:IJ.D. Jungen

  • Nederlands
  • 495 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • december 2012
  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de vele aspecten van de psychiatrie die relevant zijn voor de verpleegkundige en agogische beroepsuitoefening. Allereerst worden zienswijzen en ontwikkelingen in de psychiatrie en de wet- en regelgeving behandeld. Vervolgens wordt een basis gelegd om de psychiatrische ziektebeelden te kunnen begrijpen. Uitvoerig worden de stoornissen in de psychische functies (symptomenleer), het psychiatrisch onderzoek en de behandelingen, inclusief psychofarmacologie, beschreven.De psychiatrische ziektebeelden worden volgens een vast stramien behandeld, waarbij een apart hoofdstuk is gewijd aan de persoonlijkheidsstoornissen. De auteurs beschrijven aan de hand van casuistiek de etiologie, het beloop, het diagnostisch kader (DSM-IV) en behandelingsmogelijkheden. Het onderdeel speciele psychiatrie behandelt de meest relevante thema’s uit de ouderenpsychiatrie, psychiatrie in het algemeen ziekenhuis, spoedeisende psychiatrie, verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrische stoornissen bij verstandelijk gehandicapten en forensische psychiatrie.De beschrijving van de symptomen en ziektebeelden is rijkelijk geillustreerd met casuistiek om de transfer naar de praktijk te bevorderen. Daarbij is aandacht voor observeren, signaleren en redeneren.