Psychiatrie voor verpleegkundige

Psychiatrie voor verpleegkundige


Auteur:P.J. Stolk

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2012
  • Samenvatting

    Het nieuwe boek Psychiatrie voor verpleegkundigen is een bewerking van de veelgebruikte uitgave van P.J. Stolk (1998) door de gezaghebbende auteur prof. dr. M.W. Hengeveld. Dit boek is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De inhoud is nu aangepast aan het Leerboek psychiatrie voor artsen en psychiaters, zodat de verpleegkundigen dezelfde begrippen hanteren. De nieuwe lijst van psychiatrische begrippen en symptomen is een uitstekend hulpmiddel om aan de hand van de meest opvallende kenmerken de aard van de stoornis te herkennen. Het inzicht in de gemoedstoestanden en problemen van psychiatrische patienten helpt de verpleegkundige in de dagelijkse omgang met de patient. Deze dagelijkse omgang vormt tenslotte een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Concrete praktijkvoorbeelden verhelderen de leerstof. Dit zijn korte ziektegeschiedenissen gebaseerd op de grote klinische ervaring van Stolk. Met dit gemakkelijk leesbare boek bereidt de verpleegkundige in opleiding zich goed voor op de werkpraktijk.