Psychiatrie toegelicht

Auteur:L.H.W.M. Kaiser

  • Nederlands
  • 492 pagina’s
  • Garant
  • september 2007
  • Samenvatting

    Om mensen met psychiatrische problemen te begrijpen en om met ze om te gaan is kennis nodig van de betekenis van hun verschijnselen. Mensen die zelf psychische problemen hebben kunnen vanuit inzicht in hun eigen problemen werken aan verbetering en herstel. Dat inzicht kan geleerd worden vanuit de beschrijving van verschillende psychiatrische ziektebeelden. Dit boek beantwoordt aan die behoefte. Het is uitdrukkelijk praktisch-theoretisch; het geeft een totaalbeeld van de psychiatrische stoornissen, maar helemaal toegespitst op het leren begrijpen van, het leren omgaan met en het leren helpen van de psychisch gestoorde mens.Elke stoornis moet worden bezien binnen de eigen persoonlijkheid en leefomstandigheden van elke mens afzonderlijk. Waaraan is een bepaald ziektebeeld te herkennen, wat zijn de specifieke kenmerken? Daarvan uitgaande worden de verschijnselen van de psychische stoornissen beschreven. In de praktijk is van belang hoe er met mensen met die ziektebeelden omgegaan kan worden. PSYCHIATRIE TOEGELICHT besteedt juist daaraan uitgebreid aandacht. Bij de beschrijving van ieder ziektebeeld wordt vanuit de praktijk de behandeling weergegeven met daarbij aanwijzingen hoe omgegaan kan worden met mensen met die problemen.