Psychiatrie, een inleiding

Psychiatrie, een inleiding


Auteur:Jeffrey S. Nevid

  • Nederlands
  • Pearson Benelux B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    In Psychiatrie, een inleiding worden sterk uiteenlopende psychiatrische stoornissen besproken zoals depressie, schizofrenie, anorexia, autisme, paniekstoornis, dementie en ADHD. Op heldere en indringende wijze wordt een beeld geschetst van de psychiatrie en haar onderzoeksgebied. Daarbij staan vragen centraal als: Wat is afwijkend gedrag? Hoe ontstaat het? Wat zijn de gevolgen en hoe is het te behandelen? De student wordt op grondige wijze geintroduceerd in de studie van de kenmerken, oorzaken en behandeling van psychische stoornissen. Het gaat daarbij over het verhaal achter de mensen die door deze stoornissen getroffen zijn. Deze mensen spelen dan ook een belangrijke rol in dit boek: door deze patienten aan het woord te laten en veel cases te bespreken. Dit boek biedt echter nog meer. Prachtige full colour illustraties en veel hulpmiddelen om het studeren te vergemakkelijken en het kritisch denken te stimuleren, zoals handige schema’s en samenvattingen door de tekst heen, steeds terugkerende ‘Waar- Niet Waar’ vragen en zelftests. In deze achtste editie van Psychiatrie, een inleiding besteedt aandacht aan nieuwe onderzoeken en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied. Bovendien zijn, waar nodig, gegevens aangepast aan de Nederlands/Belgische situatie als het gaat om inzicht in bepaalde ziektebeelden en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Ten slotte bevat deze editie de meest actuele informatie over de herziening van DSM-IV tot DSM-5. Verschillende hoofdsukken besteden aandacht aan de discussie omtrent de vermeende nieuwe indeling van DSM-5.