Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten + CD-ROM / druk 1

Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten + CD-ROM / druk 1


Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 561 pagina’s
  • Boom Cure & Care
  • september 2008
  • Samenvatting

    Kwaliteitsvol werken in de Jeugdzorg. Hoe doe je dat? Onderzoek toont aan dat de klassieke kinder- en jeugdpsychotherapie te weinig aantoonbare effecten heeft, terwijl protocollaire behandelingen voor de jeugd wel effectief blijken. Daar waar behandelprotocollen lange tijd enkel beschikbaar waren op de universiteiten komt hier stilaan verandering in. Zo zijn de auteurs van dit handboek bereid geweest hun protocollen uit te schrijven. Dit heeft 21 protocolbeschrijvingen opgeleverd. Sommige protocollen zijn eerder gericht op jonge kinderen (en hun ouders) en gaan over de behandeling van onder meer slaapproblemen, gedragsproblemen, buikpijnklachten of enuresis. Andere protocollen richten zich op kinderen met autisme, obesitas, ADHD, depressie, angsten, tics, dwangklachten en hechtingsproblemen. Verder vindt u in dit boek een reeks protocollen voor adolescenten die kampen met klachten zoals automutilatie, eetstoornissen, verslaving, chronische vermoeidheid, PTSS na eenmalig seksueel geweld en emotieregulatieproblemen aansluitend bij borderline-problematiek. In elk hoofdstuk wordt op een gestructureerde wijze beschreven hoe bepaalde problemen kunnen worden aangepakt, en wat er stapsgewijs moet gebeuren. Sommige zijn gericht op groepen, andere op individuele behandeling. Ze zijn alle gestandaardiseerd en ze omvatten uitvoerige richtlijnen voor het opzetten van de behandeling alsook werkbladen, suggesties voor het brengen van de rationale, en tips voor de evaluatie van het therapie-effect. Wat dit boek uniek maakt is dat elk protocol geevalueerd is en aantoonbaar effectief is of op zijn minst veelbelovend.Dit boek is bedoeld voor al diegenen die kinderen en jeugdigen met psychopathologie behandelen in de jeugdzorg en GGZ. Orthopedagogen, gz-psychologen, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, maar ook sociaal-pedagogisch hulpverleners, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers kunnen er hun voordeel mee doen. Het boek kan tevens worden gebruikt in de pre- en postdoctorale opleiding voor studenten die worden opgeleid tot therapeut voor kinderen en jeugdigen met psychopathologie, en hun ouders.