Protocollaire Behandelingen In De Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg / II

Protocollaire Behandelingen In De Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg / II


Auteur:Keijsers

  • Nederlands
  • 366 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • april 2004
  • Samenvatting

    In de ambulante geestelijke gezondheidszorg vinden protocollaire behandelingen steeds meer hun weg naar de dagelijkse praktijk, ondanks kritiek en discussie. De kritiek is begrijpelijk, maar de aan-trekkingskracht niet minder. Protocollaire behandelingen zijn nuttige en betrouwbare behandelingen gebleken die op indicatie, of in combinatie met geindividualiseerde behandelingen kunnen worden toegepast. Tevens groeit het besef dat protocollaire behandelingen weliswaar strikt gevolgd moesten worden in het wetenschappelijk onderzoek waaruit ze voortkwamen, maar dat de behandelaar in de praktijk zich daar minder aan hoeft te houden. Het gedetailleerde protocol is gebruikersvriendelijk, compleet, gestructureerd, goed uitvoerbaar en houdt de behandeling gericht op de stoornis waarvoor deze bedoeld is. In Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg I en II zijn in totaal eenentwintig ambulant uitvoerbare, stoornisspecifieke protocollaire behandelingen gebundeld. Beide bundels zijn volledig herzien en geactualiseerd. In deel II zijn de protocollaire behandelingen opgenomen voor patienten met een posttraumatische stress-stoornis – sociale fobie – specifieke fobie – depressie – hypochondrie – chronisch vermoeidheidssyndroom – conversieve fluisterspraak – burnout – alcoholproblemen – boulimia nervosa. De ontwikkeling van de serie Behandelingsstrategieen en de organisatie van de eraan gekoppelde symposia zijn initiatieven van cure & care development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van standaarden en strategieen die leiden tot kwaliteits- en efficiencyverbetering in de gezondheidszorg.