Protocol Leesproblemen En Dyslexie Voor Groep 3

Protocol Leesproblemen En Dyslexie Voor Groep 3


Overige betrokkenen:Martine Gijsel

  • Nederlands
  • 184 pagina’s
  • Expertisecentrum Nederlands
  • Samenvatting

    – Wat zijn de kenmerken van goed aanvankelijk leesonderwijs? – Hoe kun je achterstanden in lezen en spellen vroegtijdig signaleren? Hoe ziet een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen eruit? – Wat kun je als school doen bij een vermoeden van dyslexie? Dit katern geeft leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten) handvatten voor het vroegtijdig signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen in groep 3.