Promoveren

Auteur:H. Lelieveldt

  • Nederlands
  • 110 pagina’s
  • Amsterdam University Press
  • februari 2007
  • Samenvatting

    Veel academici zetten zich vroeg of laat aan het schrijven van een proefschrift, ofwel als de eerste stap van een carriere in de wetenschap ofwel later in hun leven als buitenpromovendus. Maar dat het promoveren niet zo gemakkelijk is, blijkt wel uit het grote aantal uitvallers en de vele promovendi die hun project niet op tijd weten af te ronden.Herman Lelieveldt, zelf gepromoveerd, doet in de herziene en geactualiseerde editie van deze succesvolle wegwijzer talloze suggesties die er voor zorgen dat het schrijven van een proefschrift sneller, leuker en beter gaat. Op basis van eigen en andermans ervaringen en eerder verschenen literatuur geeft hij praktische tips die helpen om van het vaak zo ingewikkelde onderzoekstraject een hanteerbaar project te maken.