Projectmatig werken bij de hand

Auteur:R. Kor

  • Nederlands
  • 139 pagina’s
  • november 2002
  • Samenvatting

    De Projectaanpak wordt veel toegepast. Maar velen vinden bij de toepassing ervan telkens weer opnieuw het wiel uit. Dat is op zich niet slecht, want men leert er immers van. Maar niet in alle gevallen is daar de tijd voor. Projectmatig werken bij de hand bevat daarom een beknopte beschrijving van ruim veertig hulpmiddelen die u bij de Projectaanpak kunt gebruiken. En die het onnodig opnieuw uitvinden van het wiel beperken.Het correcte samenspel tussen opdrachtgever, projectleider en projectmedewerkers is de sleutel tot succes. In dit boek vormt dit het uitgangspunt voor de Projectaanpak. Uit de praktijk van alledag hebben de auteurs talrijke hulpmiddelen verzameld. Ontwikkeld bij het werken aan projecten, zijn ze al vele malen met succes toegepast.Elk hulpmiddel bevat een duidelijke uitleg, een motto, welke stappen of acties u moet ondernemen en enkele tips bij het gebruik ervan. Ze zijn in zes groepen gebundeld:- Voor het specificeren van het projectresultaat en van de inhoudelijke projectactiviteiten.- Om een project te beheersen (planning en bewaking).- Voor het opstellen van de beslisdocumenten.- Bij het organiseren van de agogische kant van een project.- Voor de projectleider om zichzelf te organiseren.- En ten slotte om de omgeving van een project te organiseren.