Project Management

Project Management


Auteur:Roel Grit

  • Nederlands
  • 130 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • Samenvatting

    Projectmanagement is geschreven voor mensen die op een praktische manier kennis willen maken met projectmatig werken. Naast de benodigde theorie wordt een set praktische instrumenten aangereikt om te leren werken in projectverband. Op hogerescholen en universiteiten krijgen studenten steeds vaker college in de theoretische achtergronden van projectmanagement. Projecten komen in het onderwijs aan de orde als voorbereiding op de praktijk. Te denken valt aan uitgebreide opdrachten, interne projecten en projecten tijdens stage en afstuderen. Ook het afstudeeronderzoek zelf is aan te pakken als project. Vaak is men echter nog niet gewend projectmatig te werken. Voordat een project begint, is veel tijd nodig om eenzelfde manier van werken af te spreken. Indien men zich deze tijd niet gunt, zullen projectmedewerkers behoorlijk langs elkaar heen kunnen werken, met een voorspelbaar slecht projectresultaat. Projectmanagement bestaat uit de delen “Praktische theorie “en “Het handboek “.Deel 1 bevat de theoretische achtergrond over projectmatig werken. Hier wordt uitgelegd wat projectmatig werken is, wanneer het kan worden toegepast en hoe te komen tot een succesvol project.Deel 2 bevat een aantal praktische hulpmiddelen en vaardigheden om projecten aan te pakken. In het praktijk gedeelte is een aantal vaardigheden beschreven die worden toegepast bij projectmatig werken, zoals het maken van een managementsamenvatting en het schrijven van een rapport. Een aantal van deze vaardigheden uit dit deel is tevens buiten projectverband bruikbaar.