Progressiegericht werken

Progressiegericht werken


Auteur:Coert Visser

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Just In Time Books
  • juli 2013
  • Samenvatting

    ‘Progressiegericht werken: oplossingsgericht vooruit’ introduceert de progressiegerichte aanpak. Deze aanpak verenigt de kracht van oplossingsgericht werken met inzichten uit de wetenschappelijke psychologie.De term progressiegericht past goed bij wat altijd al de essentie van de oplossingsgerichte aanpak is geweest, namelijk progressie bereiken in de gewenste richting. Ook doet de term recht aan de vele ontwikkelingen die in de afgelopen tien jaar tot stand zijn gekomen in de oplossingsgerichte aanpak.Daarnaast is er veel kennis beschikbaar gekomen vanuit de wetenschappelijke psychologie die een nuttige aanvulling is gebleken op de oplossingsgerichte aanpak. Voorbeelden hiervan zijn het werk van Carol Dweck over de groeimindset, het werk van Ed Deci en Richard Ryan over de zelfdeterminatietheorie en het werken van Teresa Amabile en Steven Kramer over het progressieprincipe.Dit boek is vooral bedoeld voor coaches, trainer, managers, medewerkers, docenten en studenten. Het bevat veel praktische voorbeelden en een heldere uitleg over hoe de progressiegerichte aanpak kan worden gebruikt in tal van contexten.Inhoudsopgave:1. PROGRESSIEGERICHT VERDER-Oplossingsgericht werken-Het draait om progressie-Wat is progressie?-Gedragsgerichtheid2. DE 7-STAPPENAANPAK1. Vragen naar het gewenste nut2. Verhelderen van de verbeterbehoefte3. Beschrijven van de gewenste toekomst4. Vaststellen van het platform5. Analyseren van eerder succes6. Kiezen van een stap vooruit7. Vragen naar het ervaren nut-Stroomdiagram paden naar progressie-Van negatief naar positief3. AUTONOOM FUNCTIONEREN-Behoefte aan autonomie-Competentiemotivatie-Behoefte aan verbondenheid-Het motivatiecontinuum4. DE GROEIMINDSET-Iedereen kan groeien-Feedback beinvloedt mindsets-Indirecte procescomplimenten-Het opwekken van een groeimindset-Implicaties voor onderwijs-Genen x omgeving-Deliberate practice5. DE KRACHT VAN PROGRESSIE-Voordelen van progressie-Het progressieprincipe-Focus op bereikte of resterende progressie?-De cirkeltechniek-De schaalvraag6. DENKEN AAN GEWENST GEDRAG-De testen-en-leren aanpak-Positieve gedragsbeschrijvingen-Doen wat werkt-Er is altijd al een begin van succes7. EERST AANSLUITEN, DAN DOORSCHAKELEN-Eerst aansluiten, dan doorschakelen-Het referentiekader van clienten-De plus achter de min zoeken-Feedback en nee zeggen8. LOOPBAANBEGELEIDING-Uitgangspunten-Leergerichte begeleiding-Huiswerksuggesties-De kracht van zwakke verbindingen9. LEIDINGGEVEN-Praktijkleren-Theorieleren-4sfc model-Stuurvragen-Is smart progressiegericht?-Leidinggeven in moeilijke tijden-Structuur en autonomie10. SYSTEEMBREDE PROGRESSIE-Vijf progressiegerichte vragen-Het draaiknoppenmodel-Activerend evalueren-Visualiseren van progressie11. VOORUITKIJKEN EN VOORUITKOMEN-De progressieparadox-Progressie tot op hoge leeftijd?-Progressie in elke situatie?-Vooruitkomen in progressiegericht werkenAppendix 1: overzicht van interventiesAppendix 2: de 7-stappenaanpakAppendix 3: wat doen progressiegerichte coaches wel en niet?Appendix 4: vrije wil is geen illusie.Appendix 5: vijf macrotrends van progressieLiteratuurIndex