Programmeren in Java met BlueJ + CD-ROM

Programmeren in Java met BlueJ + CD-ROM


Auteur:David J. Barnes

  • Nederlands
  • 556 pagina’s
  • Pearson Prentice Hall
  • 3e Editie
  • mei 2007
  • Samenvatting

    Dit boek is een inleiding tot objectgeorienteerd programmeren in Java met behulp van BlueJ. BlueJ is een ontwikkelomgeving die speciaal is ontwikkeld voor het leren programmeren in Java. BlueJwordt uitgevoerd bovenop de Java Development Kit van Sun Microsystems. Deze derde editie is volledig bijgewerkt voor Java 5.0 en gaat uit van een nieuwe versie van BlueJ.In Programmeren in Java met BlueJ komen objecten op de eerste plaats. De gewoonlijk als lastig beschouwde concepten van objecten en klassen komen in BlueJ tot leven in een gemakkelijk manipuleerbare, visuele vorm. Op deze manier kan de programmeur rechtstreeks objecten vaneen klasse maken en direct de methodes ervan aanroepen.Belangrijke kenmerken van dit boek:• Probleemoplossing aan de hand van projectenIn elk hoofdstuk staan vraagstukken die eerst worden geanalyseerd. Pas daarna worden de taalconstructies waarmee ze kunnen worden opgelost, geintroduceerd.• Verdiepende herhalingVoor een beter begrip worden moeilijke onderwerpen al vroeg in het boek geintroduceerd, om later in het boek in een andere context opnieuw belicht te worden.• SupplementenAchter in het boek zit een cd-rom met daarop de Java Development Kit en de ontwikkelomgeving BlueJ. Op de bijbehorende website staat een serie Powerpointslides voor de docent.Dit boek is geschikt voor iedereen die zich de beginselen van programmeren in Java eigen wil maken.David J. Barnes en Michael Kolling werken beiden aan de universiteit van Kent in Canterbury. Michael Kolling is een van de ontwikkelaars van de BlueJ-software.