Programmeren in Java met BlueJ + CD-ROM

Programmeren in Java met BlueJ + CD-ROM


Auteur:Donna R. Barnes

  • Nederlands
  • 574 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • 4e Editie
  • april 2009
  • Samenvatting

    Dit boek is een inleiding tot objectgeorienteerd programmeren in Java met behulp van BlueJ, een omgeving die speciaal is ontwikkeld voor het leren programmeren in Java. Deze vierde editie is gebaseerd op de nieuwste versie van BlueJ.In Programmeren in Java met BlueJ komen objecten op de eerste plaats. De vaak als lastig en abstract beschouwde concepten van objecten en klassen komen in BlueJ tot leven in een gemakkelijk manipuleerbare, visuele vorm. Op deze manier kan de student rechtstreeks objecten van een klasse maken en direct de methodes ervan aanroepen.Belangrijke kenmerken van dit boek:• Probleemoplossing aan de hand van projectenIn elk hoofdstuk staan vraagstukken die eerst worden geanalyseerd. Daarna volgen de taalconstructies waarmee ze kunnen worden opgelost.• Verdiepende herhalingVoor een beter begrip worden moeilijke onderwerpen al vroeg in het boek geintroduceerd, om in latere hoofdstukken in een andere context opnieuw belicht te worden.• SupplementenBij het boek zit een cd-rom met de Java Development Kit, de ontwikkelomgeving BlueJ en de voorbeeldprojecten die in dit boek aan de orde komen. Op de bijbehorende website staat een serie Powerpoints voor de docent.Dit boek is geschikt voor iedereen die zich de beginselen van programmeren in Java eigen wil maken.David J. Barnes en Michael Kolling werken beiden aan de Universiteit van Kent in Canterbury. Michael Kolling is een van de ontwikkelaars van de BlueJ-software.