Professionele dilemma’s van de coach

Auteur:Fer van den Boomen

  • Nederlands
  • 263 pagina’s
  • Nelissen
  • september 2004
  • Samenvatting

    Dit boek geeft een overzicht van verschillende spanningsvelden die bij coaching een rol spelen. Daarmee biedt het coaches een houvast voor het maken van zorgvuldige keuzes in hun eigen praktijk. Door keuzes expliciet te maken en te onderbouwen beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van coaching.In het boek worden zeven aspecten toegelicht die in coaching steeds aan de orde zijn: Coaching is te omschrijven als een doelgerichte (1) methode (2) van begeleiden (3) van leren (4) gericht op zelfstandig functioneren (5) van individuen of teams (6) binnen een organisatiecontext (7). Het boek geeft geen richtlijnen over welke keuzes in concrete situaties gemaakt moeten worden, maar biedt wel een soort leidraad voor het maken van genuanceerde keuzes. Daarmee draagt het bij aan zorgvuldig handelen in de praktijk van coaching.Het boek is geschreven voor coaches die hun professionaliteit verder willen ontwikkelen. Dat kunnen beginnende of gevorderde professionals zijn die coaching als hun beroep zien. Bovendien is het boek ook geschikt voor managers die coaching als een belangrijke activiteit binnen hun functie zien.Drs. Fer van den Boomen heeft een eigen praktijk voor management coaching. Drs. Rinus Merkies is onderzoeker en opleider op het gebied van de begeleidingskunde. Drs. Marcel Hoonhout is als opleider verbonden aan de VO Supervisie & Professioneel Begeleiden bij Pro Education B.V./Hogeschool van Amsterdam. De auteurs verzorgen onder andere voor Pro Education een Leergang Coaching op postacademisch niveau.