Profeet Jakob Lorber

Profeet Jakob Lorber


Auteur:K. Eggenstein

  • Nederlands
  • 243 pagina’s
  • Ankh Hermes
  • januari 1999
  • Samenvatting

    DE PROFEET JACOB LORBERverkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendomJakob Lorber (18010-1864) was muziekleraar, componist en violist in Graz (Oostenrijk). Op zijn veertigste hoorde hij een Innerlijke Stem, die hem gelastte (op te schrijven wat deze hem dicteerde. Sindsdien zijn vast zijn hand tal van boeken verschenen. het zijn omvangrijke verhandelingen betreffende de schepping en evolutie, niet eerder geopenbaarde scheppingsverhalen en gedetailleerde beschrijvingen van de geboorte en jeugd van Jezus en een elfdelig Johannes-evangelie. Daarnaast bevat zijn oeuvre uitvoerige profetieen. Lorber is een omstreden mens. Veel is al weggenomen val] de scepsis over zijn werk: nieuwe wetenschappelijke inzichten, ontdekkingen en veranderingen in onze sociale en maatschappelijke verhoudingen dragen bewijzen in zich voor de juistheid van zijn profetieen en visioenen. Voorspellingen, gedaan in de vorige eeuw over de elementen en de kosmos, konden pas veel later door kernfysici en astronomen worden bevestigd. Ook blijken de werken die hij doorkreeg vaak een aanvulling op bijbelpassages. Lorber verdient het dan ook, serieus genomen te worden, zeker omdat zijn voorspellingen het tot van de mensheid betreffen. In deze biografie van Jakob Lorber besteedt de auteur aandacht aan diens leven en werken. De laatste zijn samenvattend de Nieuwe Openbaring genoemd. Hij staat uitvoerig stil bij de uitspraken en verkondigingen in deze Openbaring, draagt bewijzen aan voor hun echtheid en onderstreept nog eens het belang van de aan Lorher gedicteerde aanvullingen op bijbelteksten. Ook gaat bij diep in op diens visioenen en profetieen van aanstaande en zich nu al voltrekkende crises, natuurrampen, hongersnoden, milieuschade en catastrofen met een wereldwijde omvang.