Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn

Auteur:Nicolien van Halem

  • Nederlands
  • 68 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    Deze Proeven van bekwaamheid bevat een compleet pakket proeven voorde opleiding Helpende Zorg en Welzijn: vijf proeven voor Zorg en vijfvoor Welzijn. De proeven sluiten perfect aan op het kwalificatiedossierHelpende Zorg en Welzijn 2009-2010. Met deze proevenworden alle kerntaken en de meerderheid van de werkprocessen afgedekt.Bovendien overlappen de eerste drie proeven de certificeerbareeenheden. Hierdoor zijn deze proeven ook een prima instrumentvoor de doorstroming naar niveau 3. Het overzicht van proeven(met kerntaken, werkprocessen en competenties), kan dienen alsverantwoording in het eigen examenplan.