Productergonomie

Productergonomie


Auteur:Hans Dirken

  • Nederlands
  • 496 pagina’s
  • VSSD
  • mei 2005
  • Samenvatting

    De duurzame gebruiksgoederen vormen een be lang rijk deel van de menselijke technocultuur. Ze worden continu en in grote aantallen geproduceerd en verbeterd.Het bestaansrecht, uitgangspunt en doel van gebruiksvoorwerpen dienen vooral afgemeten te worden aan de mate waarin het gebruikers helpt bij hun functioneren. Duurzame gebruiksgoederen zijn technische, kunstmatige hulpstukken, die mensen onder steunen bij het zich verzorgen, rusten, leren, zich ontspannen werken en vervoeren. Voor de beroepsbeoefenaar die bestaande producten beoordeelt of verbetert of die nieuwe ‘materiele functie vervullers’ bedenkt en materialiseert, is daarom menskundige kennis onontbeerlijk. Het gaat daarbij vooral om die humane aspecten, die van belang zijn voor het omgaan met de producten. Een grondige vertrouwdheid is geboden met die aspecten van het menselijk functioneren, met de behoeften, capaciteiten, beperkingen en gewoonten en met de grote verschillen daarbij tussen individuen. Die vertrouwdheid is de basis voor inspiratie bij productinnovatie en productaanpassing.Dit studieboek is een inleiding tot de productergonomie en heeft tot doel ontwerpers vertrouwd te maken met de biologische en functie-psychologische ken merken van product-gebruikers. De nadruk ligt daarbij op de samenhang tussen en het overzicht over ‘s mensens zwakke en sterke kanten bij het omgaan met producten. Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke ontwerprelevantie van de informatie. Vanwege de verscheidenheid van producten, gebruikers en van gebruikssituaties, is die menskundige basis breed, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat dit boek als hulp moet dienen bij het ontwerpen.Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste en laatste deel zijn vooral gericht op algemene humane achtergronden en doelstellingen van het productontwerpen. De drie tussenliggende delen behandelen respectievelijk de fysieke, de zintuigelijke en de mentale menselijke eigenschappen, die relevant zijn bij de interactie met producten. In elk van die delen wordt ook nader ingegaan op de categorieen van producten, die speciaal daarbij thuishoren en waarbij dus in het programma van eisen vooral aan respectievelijk fysieke, zintuigelijke of mentale functies van gebruikers aandacht dient te worden geschonken.