Procesmanagement

Procesmanagement


Auteur:H. de Bruijn

  • Nederlands
  • 203 pagina’s
  • Academic Service
  • november 2008
  • Samenvatting

    Over procesontwerp en besluitvormingWanneer is een manager of bestuurder een succesvolle beslisser? We associeren die vooral met daadkracht en inhoud. Toch zijn de laatste jaren veel managers die aan die kenmerken voldeden juist vertrokken. De auteurs van Procesmanagement beschouwen een manager als succesvol als hij veel aandacht besteedt aan de procesaspecten van verandering. Succesvol management is afhankelijk van de mate waarin de ‘stakeholders’ worden betrokken bij de besluitvorming en hun eigen belangen beschermd zien. Dit boek bevat een groot aantal inzichten over dit ‘procesmanagement’.Deze 3e herziene druk is geheel geactualiseerd en bevat een groot aantal nieuwe voorbeelden. Risico’s en tekortkomingen van procesmanagement zijn scherper toegelicht. Ook gaan de auteurs in op strategieen om met de nadelen van procesmanagement om te gaan. Bovendien is er meer aandacht voor de rol van inhoud in processen.Over de auteursRoel in ‘t Veld, is hoogleraar Management van hybride organisaties aan de Open Universiteit Nederland, hoogleraar Governance aan de Universiteit Nederlandse Antillen, lector Democratie bij Inholland en voorzitter van de Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek.